Zakończenie

 

Na podstawie przeprowadzonego, na potrzeby niniejszej pracy magisterskiej, badania w internecie, udało się określić jak internauci postrzegają reklamę internetową i jaki jest ich stosunek do tej reklamy. Badanie pozwoliło także określić jak internauci pozycjonują internet na tle innych mediów.

 

Jak wynika z badania, wraz ze wzrostem liczby emitowanych reklam, spada pozytywny stosunek do niej. Internauci uważają, że reklama pojawia się za często, przy czym nie podoba się ona im. Reklamodawcy powinni zwrócić uwagę na to w jaki sposób prezentują reklamę w internecie, by nie powodować negatywnych skojarzeń z częstością emisji reklam.

 

Internauci nie oceniają zbyt pozytywnie form kreacji reklamowych w internecie. W siedmiostopniowej skali ocen, średnia wyniosła 2,59. Jest to wynik poniżej połowy. Najlepiej rozpoznawane są najstarsze formy reklamy, takie jak baner i billboard, oraz reklama w wyszukiwarkach (link sponsorowany), która przeżywa okres swojej świetności. Dla internautów, najważniejszym elementem reklamy jest reklamowany produkt, gdyż najwięcej osób zwraca na niego uwagę.

 

Jak wynika z odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące skuteczności reklamy, internet jest bardzo dobrym medium do prowadzenia działań promocyjnych. Badani twierdzą, że reklama w internecie jest skuteczna i podaje wiarygodne informacje. Coraz więcej internautów dokonuje zakupów w internecie, a firmy są postrzegane dobrze. Firmy muszą jednak pracować na swoje zaufanie oraz wiarygodność, aby pozyskać większą liczbę klientów.

 

Pomimo wielkich możliwości internetu pod względem kreacji i możliwości prezentacji produktu nie jest on odpowiednio wykorzystany, gdyż media tradycyjne, w oczach internautów, prezentują ciekawsze reklamy. Internet zajął pierwsze miejsce jedynie w kategorii mediów, gdzie reklamy najbardziej przeszkadzają badanym. Dla reklamodawców jest to bardzo ważna informacja, gdyż promowanie się w internecie może prowadzić do postrzegania firmy jako przeszkadzającej w korzystaniu z medium. Internauci prawdopodobnie nie kojarzą reklamy z konkretną stroną internetową, a z firmą i reklamowanym produktem.

 

Podsumowując internet jako medium stosunkowo młode, bardzo szybko zostało wykorzystane do reklamy. Jednak nieumiejętne korzystanie z dostępnych środków promocji w internecie może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. Zanim firma podejmie decyzję o promocji w internecie powinna przygotować strategię budowania swojej marki poprzez to medium. Odpowiednie podejście pozwoli firmom zarówno budować swoją markę, a także rozwinąć nowy kanał dystrybucji.