Słownik

 

            Poniższy słownik przedstawia najczęściej stosowane zwroty dotyczące reklamy internetowej. Wszystkie terminy pochodzą z raportu IAB: „Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa, Świat”, Warszawa, 2005

 

Adres IP

numeryczny identyfikator serwera podłączonego do sieci o protokole TCP/IP.

Adserwer

System informatyczny umożliwiający emisję i zarządzanie internetowych kampanii reklamowych, a także raportowanie i analizę wyników kampanii.

Affinity Index

dopasowanie użytkowników grupy celowej na wybranej witrynie w stosunku do dopasowania użytkowników grupy celowej w całej populacji.

Akcja

realizacja założeń marketingowych kampanii reklamowej, np. rejestracja na serwisie internetowym, zakup towaru, zapoznanie się z regulaminem, itd.

Badanie site-centric

mierzenie aktywności użytkowników internetu prowadzone od strony witryny internetowej.

Badanie user-centric

mierzenie aktywności użytkowników w internecie prowadzone od strony użytkownika. Realizowane dzięki stworzeniu panelu internautów.

Banner

Prostokątny element reklamowy zamieszczony zazwyczaj na górze strony.

Billboard

Prostokątny element reklamowy zamieszczony zazwyczaj na górze strony. Od bannera różni się rozmiarem – jest dużo większy. Najczęściej zastępuje standardowy banner.

Boks śródtekstowy

Reklama graficzna zamieszczona w treści serwisu.

Brandmark

Okienko o dowolnym kształcie, otwierające się nad aktywnym oknem przeglądarki.

Capping

Nałożenie limitu liczby kontaktów z reklamą, przypadających na jednego użytkownika; capping=3 oznacza, że pojedynczy użytkownik zobaczy reklamę maksymalnie 3 razy.

Cookie

Ciąg znaków, które przeglądarka pobiera z serwera podczas odsłony strony, a następnie odsyła z powrotem do serwera przy każdej odsłonie strony należącej do witryny. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu cookies możliwe jest rozróżnianie poszczególnych profili użytkowników przeglądarek internetowych. Internauta samodzielnie zarządza zapisanymi na jego komputerze plikami typu cookie.

CPA (Cost Per Action)

Koszt uzyskania jednej, określonej akcji wywołanej emisją kampanii reklamowej; stosunek liczby akcji do kosztów całej kampanii bannerowej; akcją może być kliknięcie, rejestracja, podanie adresu e-mail, podanie danych osobowych, zakup, wzięcie udziału w konkursie itp. Także jako określenie modelu zakupu – rozliczenie w oparciu o pozyskane na skutek kampanii działania internautów.

CPC (Cost Per Click)

Koszt uzyskania jednego kliknięcia w banner reklamowy; stosunek liczby kliknięć w banner reklamowy do kosztów całej kampanii bannerowej. Także jako model zakupu – rozliczenie w oparciu o wygenerowane kampanią kliknięcia.

CPM (Cost Per Mille)

Koszt dotarcia z reklamą internetową do tysiąca jej potencjalnych adresatów; oznacza koszt 1 000 wyświetleń bannera, wysłania e-mailingu reklamowego do 1000 skrzynek pocztowych

CR

Conversion Ratio, współczynnik stosowany do opisu skuteczności kampanii. Definiowany jako stosunek liczby osób, które kliknęły na banner do osób, które po przejściu przez banner rozpoczęły wędrówkę po stronach reklamowanej witryny.

CTR (Click-Through-Ratio)

Wyrażony procentowo stosunek liczby kliknięć w reklamę internetową do liczby jej wyświetleń; stosowany wskaźnik atrakcyjności kreacji reklamowej.

CTRu (Unique-Click-Through-Ratio)

Wyrażony procentowo stosunek liczby unikalnych, niezduplikowanych kliknięć do osiągniętego zasięgu liczonego w unikalnych, niezduplikowanych internautach.

Czas trwania odsłony

czas, jaki upłynął pomiędzy wykonaniem danej odsłony a wykonaniem następnej odsłony w ramach wizyty. Niezdefiniowany, jeżeli jest to ostatnia odsłona w ramach wizyty.

Czas trwania wizyty

suma odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi odsłonami wizyty.

Długość wizyty

liczba odsłon wykonanych przez internautę w ramach danej wizyty.

Domena

unikalna i niepowtarzalna nazwa w internecie, identyfikująca adres IP. Adres domenowy jest adresem najczęściej stosowanym do otwarcia strony. W adresie URL strony internetowej określa on serwer, na którym strona się znajduje. Końcówka adresu domenowego określa domenę główną, do której strona należy. W przypadku stron zarejestrowanych w Polsce będzie to domena główna.pl. Przykładowa domena w polskiej domenie głównej: iab.pl. Poddomena, subdomena - część składowa domeny. Przykład: www.iab.pl jest poddomeną domeny iab.pl.

Dopasowanie użytkowników grupy celowej

stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w określonym czasie.

Dopasowanie odsłon w grupie celowej

stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez grupę celową do liczby odsłon wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w określonym czasie.

Dopasowanie wizyt w grupie celowej

stosunek liczby wizyt wygenerowanych przez grupę celową do liczby wizyt wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranej witrynie w określonym czasie.

Expand

Forma reklamowa rozszerzająca się (dotyczy różnych form reklamowych). Po najechaniu kursorem rozwija się, zwiększając powierzchnię (lub prezentuje się w formie rozwiniętej, aby po kilku sekundach ekspozycji przejść do formy zmniejszonej). Pozwala to na prezentację dodatkowych treści reklamowych.

Flash

Technologia opracowana przez firmę Macromedia pozwalająca na prezentację interaktywnych animacji w internecie, wykorzystywana często do produkcji bannerów.

Flat Fee

Model zakupu powierzchni, opłata za czas emisji reklamy.

GRP - Gross Rating Point / TRP - Target Rating Point

liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową w stosunku do liczby wszystkich użytkowników z danej grupy celowej w całej populacji (wskaźnik mnożony przez 100).

Impression (ad view)

Emisja, wyświetlenie reklamy internetowej.

Internauta

osoba korzystająca z zasobów internetu co najmniej raz w miesiącu.

Interstitial (stitial)

spot internetowy, reklama emitowana na całej powierzchni okna przeglądarki lub na całym ekranie monitora w czasie oczekiwania na załadowanie kolejnej strony odwiedzanego serwisu.

Liczba Cookies

wskaźnik prezentujący liczbę unikalnych cookies, które zanotowano na witrynie w wybranym okresie czasu.

Liczba użytkowników

liczba internautów z wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w określonym czasie.

Liczba odsłon

liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w określonym czasie.

Liczba wizyt

liczba wizyt wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w określonym czasie.

Liczba sesji

liczba sesji wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych witrynach w określonym czasie.

Liczba wspólnych użytkowników

liczba takich użytkowników z wybranej grupy celowej, którzy byli na co najmniej dwóch z wybranych witryn w określonym czasie.

Link sponsorowany

Reklama w wyszukiwarce internetowej, wyświetlana w formie odnośnika do strony internetowej reklamodawcy wraz z krótkim jej opisem, na jednej z 3 pierwszych pozycji w liście wyników wyszukiwania - po wpisaniu przez użytkownika określonych słów do wyszukiwarki.

Mailing

Elektroniczny list reklamowy wysyłany do właścicieli kont e-mailowych

Odsłona

wyświetlenie w przeglądarce internauty strony internetowej, w kodzie której znajduje się skrypt badawczy.

Odsłony cookie

odsłony wykonywane przez użytkowników, których przeglądarki akceptują cookies.

Odsłony non-cookie

Odsłony wykonywane przez użytkowników, których przeglądarki nie akceptują cookies

Page view (Odsłona)

Odsłona, pobranie strony internetowej do przeglądarki użytkownika; liczba page views nie zawsze jest tożsama z liczbą wyświetleń reklamy (impression), gdyż zdarza się że użytkownicy zamykają okno przeglądarki zanim reklama załaduje się w całości lub blokują wyświetlanie elementów graficznych strony

Pop-up

Reklama w formie niewielkiego, samodzielnego okna przeglądarki otwierającego się w chwili przejścia z jednej strony serwisu na drugą. W wersji pop-under okno otwiera się z tyłu, pod głównym oknem przeglądarki.

Profil wizyty

zbiór stron odwiedzonych w trakcie trwania wizyty. Nie jest istotna kolejność odwiedzania stron, ani liczba odwiedzin na poszczególnych stronach w trakcie wizyty.

Post-impression

metoda badanie skuteczności kampanii wizrunkowych lub brandingowych. Kreacje powstałe z myślą o budowaniu wizerunku (świadomości marki, produktu) nie wymuszają natychmiastowej reakcji w postaci kliknięcia i przejścia na stronę WWW. Ich zadaniem jest zazwyczaj wywołanie pewnych skojarzeń i zapisanie marki w pamięci konsumentów. Analiza post-impression pozwala przez długi czas śledzić użytkowników, którzy tylko widzieli reklamę, ale w nią nie kliknęli. Jeżeli po jakimś czasie odwiedzają oni serwis firmy, wydarzenie to jest korelowane z reklamą i notowane jako efekt kampanii zrealizowany z opóźnieniem.

Real users

liczba osób, które w badanym miesiącu co najmniej jeden raz odwiedziły witrynę. Możliwe jest określenie struktury społeczno-demograficznej tych osób.

Run-on-site (ROS)

Emisja reklamy w obrębie konkretnej witryny - reklama może się pojawić w każdym miejscu witryny. W przypadku dużego portalu ogólnotematycznego zakup ROS oznacza kampanię, w której tematyka serwisu jest mniej istotna – największe znaczenie ma maksymalizacja zasięgu.

Run-on-Network (RON)

emisja reklamy w obrębie wszystkich witryn, reprezentowanych przez daną sieć reklamową. W przypadku sieci reklamowej zakup RON oznacza kampanię, w której tematyka serwisu jest mniej istotna – największe znaczenie ma maksymalizacja zasięgu.

Run-On-category (ROC)

Kampania reklamowa wyświetlana na witrynach z danej kategorii tematycznej, model emisji stosowany przez sieci reklamowe.

Sesja

seria odsłon na dowolnych witrynach nieprzerwana przez przerwę dłuższą niż 30 minut.

Share of Voice (SOV)

Miara intensywności kampanii reklamowej, w internecie oznacza stosunek wykupionej liczby emisji bannera do oglądalności strony, na której banner się ukazuje; SOV=20 proc. oznacza, że średnio co piąta odsłona strony będzie zawierać banner reklamowy.

Silnik wyszukiwarki - mechanizm wyszukiwawczy, który może być dostępny na wielu witrynach. Np. za pomocą silnika Google można rozpocząć przeszukiwanie sieci m.in. na stronach google.com, hoga.pl.

Skrypt badawczy

kod napisany w języku JavaScript, przeznaczony do umieszczania w kodzie stron internetowych, służący do zdalnego gromadzenia informacji do badania.

Skyscraper

Prostokątna reklama pionowa, „wieżowiec”.

Sponsoring

W odniesieniu do reklamy internetowej oznacza sponsorowanie serwisu WWW. Dość szerokie pojęcie, oznaczające wszelką nietypową obecność na stronie reklamobiorcy.

Streaming

Technologia pozwalająca na prezentowanie przekazu video/audio na komputerze użytkownika w czasie rzeczywistym, może być wykorzystana do tworzenia zaawansowanych kreacji reklamowych w internecie

Strona odsyłająca

strona, z której w wyniku działania hiperłącza użytkownik przeniósł się na stronę należącą do badanej witryny. Odsyłacz jest sprawdzany dla pierwszej odsłony wykonanej w ramach wizyty.

Ścieżka wizyty

zbiór stron odwiedzonych w trakcie trwania wizyty - uwzględniana jest kolejność odwiedzania stron.

Średni czas na użytkownika

średni całkowity czas, jaki przeciętny użytkownik z wybranej grupy celowej spędził na wybranej witrynie w określonym czasie.

Średni czas odsłony

średni czas pomiędzy dwoma odsłonami na wybranej witrynie wygenerowany przez wybraną grupę celową.

Średni czas trwania wizyty

średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej wizyty na wybranej witrynie wygenerowany przez wybraną grupę celową.

Średni czas trwania sesji

średni czas pomiędzy początkiem a końcem jednej sesji, wygenerowany przez wybraną grupę celową.

Średnia liczba odsłon na użytkownika

średnia liczba odsłon na wybranej witrynie wygenerowana przez użytkownika z wybranej grupy celowej w określonym czasie.

Średnia liczba odsłon na wizytę

liczba odsłon przypadająca na jedną wizytę na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w określonym czasie.

Średnia liczba wizyt na użytkownika

liczba wizyt na wybranej witrynie wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w określonym czasie.

Średnia liczba sesji na użytkownika

liczba sesji wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w określonym czasie.

Targetowanie

Zawężanie emisji reklam – może dotyczyć grup celowych (kryteria demo- i socjograficzne, najczęściej deklaratywne - wiek, płeć, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zawód itp.), lub sposobów emisji (określone godziny, lokalizacje).

Toplayer

Reklama internetowa o dowolnym kształcie, w formie animacji z możliwością zawarcia efektów dźwiękowych, wyświetlana nad treścią strony (na przezroczystej warstwie nałożonej na witrynę) w dowolnym jej miejscu przez określony czas.

Udział użytkowników wśród wybranych witryn

procent liczby użytkowników danej witryny w stosunku do liczby wszystkich użytkowników wszystkich wybranych witryn.

Udział wizyt wśród wybranych witryn

procent liczby wizyt wygenerowanych na danej witrynie w stosunku do liczby wszystkich wizyt wygenerowanych na wszystkich wybranych witrynach.

Udział odsłon wśród wybranych witryn

procent liczby wizyt wygenerowanych na danej witrynie w stosunku do liczby wszystkich wizyt wygenerowanych na wszystkich wybranych witrynach.

Udział czasu wśród wybranych witryn

procent czasu spędzonego przez grupę celową na danej witrynie w stosunku do łącznego czasu spędzonego na wszystkich wybranych witrynach.

Wizyta

ciąg następujących po sobie odsłon wykonanych przez jednego użytkownika w ramach jednej witryny. Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 minut.

Współoglądalność

udział liczby wspólnych użytkowników do liczby wszystkich użytkowników, którzy byli na wybranej witrynie w określonym czasie.

Wyszukiwarka

system wyszukujący strony WWW według podanych słów kluczowych.

Wyszukiwarki-domeny

witryny, na których dostępne są silniki wyszukiwarek. Przykładowo, na witrynie wp.pl znajdują się silniki NetSprint i Inktomi.

Zasięg wśród internautów

stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranej witrynie w określonym czasie, do całkowitej liczby internautów w określonym czasie.

XML

Extensible Markup Language. Uniwersalny format używający znaczników (meta-tags) dla prezentacji treści na stronach internetowych. W odróżnieniu od HTML, XLM używa meta‑tagów do oznaczania.